Institutionen för data- och informationsteknik

Institutionen för data- och informationsteknik har cirka 260 anställda, engagerade i utbildning och forskning inom ett brett fält av discipliner och kompetensområden från grundforskning till tillämpade applikationer. Vi utbildar för framtiden och skapar samhällsnytta genom vår forskning som levandegörs och implementeras i nära samarbete med näringsliv. Verksamheten har en stark internationell prägel, och institutionen är gemensam för Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

Publicerad: to 07 feb 2013. Ändrad: må 13 maj 2019