Life sciences (LIFE) // Life Sciences (LIFE)

Använd denna länk för att länka till samlingen:

Vi bedriver forskning och utbildning − och driver innovation − för att möjliggöra ett biobaserat samhälle och förbättra människors hälsa. Våra områden innefattar både grundläggande och tillämpad forskning inom life sciences.
På institutionen för life sciences, LIFE, (tidigare biologi och bioteknik) utforskar vi hur biologiska system och innovativa teknologier kan användas för att omvandla biomassa till livsmedel, läkemedel, material, kemikalier och bränslen. Vi utvecklar och använder avancerade experimentella tekniker och beräkningsmodeller för att undersöka hur biomolekyler, levande celler och organismer fungerar och interagerar. Vi banar väg för nya metoder för att förutse, förebygga, diagnosticera och behandla sjukdomar.

Läs mer om våra utbildningar

För forskning och forskningspublikationer, se https://research.chalmers.se/organisation/biologi-och-bioteknik/

||

We conduct research, innovation, and education to enable a biobased society and improve human health. Our topics cover both basic and applied aspects of life sciences.
At the Department of Life Sciences, LIFE, (former Biology and Biological Engineering) we explore how biological systems and innovative technologies can be used to convert biomass into foods, pharmaceuticals, materials, chemicals and fuels. We develop and apply advanced experimental and computational technologies to discover how biomolecules, living cells and organisms function and interact. We pioneer new methods for the prediction, prevention, diagnostics and treatment of diseases.

Studying at the Department of Life Sciences at Chalmers

For research and research output, please visit https://research.chalmers.se/en/organization/biology-and-biological-engineering/

Browse