Fysik // Physics

Använd denna länk för att länka till samlingen:

Utforskar och använder fysik för att förstå världen och bidrar med tillämpningar, nya material och innovationer som möter dagens behov och framtidens utmaningar.
Stimulerade av vår tids behov och utmaningar är institutionens ambition att främja en kreativ miljö för forskning, lärande och samverkan. Vi tillför en konkurrensfördel genom att länka de bästa internationella forskarna i materialvetenskap, nanoteknologi och energiforskning med ledande industriella partners.

Läs mer om våra utbildningar

För forskning och forskningspublikationer, se https://research.chalmers.se/organisation/fysik/

||

Explores and uses physics to understand the world, and provide applications, new materials and innovations that meet today's needs, and the challenges of the future.
Stimulated by major needs and challenges in society and industry, our ambition is to foster a creative environment for academic research, learning, innovations and utilisation. We provide a competitive advantage by linking top-level international and interdisciplinary academic performance in the areas of material science, nanotechnology, life science engineering and energy research with world-leading industrial R&D&I projects.

Studying at the Department of Physics at Chalmers

For research and research output, please visit https://research.chalmers.se/en/organization/physics/

Browse