Industri- och materialvetenskap (IMS) // Industrial and Materials Science (IMS)

Använd denna länk för att länka till samlingen:

Vi stärker framtidens industri i ett hållbart samhälle med kunskap och tekniska lösningar. Genom excellent forskning, innovation och utbildning skapar vi framtida industriella värdekedjor.

Läs mer om våra utbildningar

För forskning och forskningspublikationer, se https://research.chalmers.se/organisation/industri-och-materialvetenskap/

||

We empower people with knowledge and technical solutions for future industry, in a sustainable society. Through excellent research, innovation, and education, we create future industrial value chains.

Studying at the Department of Industrial and Materials Science at Chalmers

For research and research output, please visit https://research.chalmers.se/en/organization/industrial-and-materials-science/

Browse