Användbarhet som kvalitetsfaktor. En empirisk studie

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2005
Författare
Fredholm, Katarina
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Övrig teknisk mekanik , Other engineering mechanics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index