Análisis y Evaluación del Throughput Máximo en Sistemas de Transmisión con Modulación y Codificación utilizando el Límite de Gallager

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/104169
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Análisis y Evaluación del Throughput Máximo en Sistemas de Transmisión con Modulación y Codificación utilizando el Límite de Gallager
Författare: Alvarado, Alex
Nyckelord: Telekommunikation;Telekommunikationsteori;Datatransmission;Telecommunications;Telecommunication theory;Datatransmission
Utgivningsdatum: 2005
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för signaler och system
Chalmers University of Technology / Department of Signals and Systems
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/104169
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!