A mathematical investigation of breast cancer and tumor growth - Statistical analysis and stochastic modeling

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/104607
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: A mathematical investigation of breast cancer and tumor growth - Statistical analysis and stochastic modeling
Författare: Mattsson, Hanna
Nyquist, Pierre
Nyckelord: Matematisk statistik;Mathematical statistics
Utgivningsdatum: 2009
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för matematiska vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mathematical Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/104607
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!