Ringhals Kärnkraftverk- Block 3 och 4: Analys av axiella vibrationer i generatorernas plåtkärnor

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/10929
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Ringhals Kärnkraftverk- Block 3 och 4: Analys av axiella vibrationer i generatorernas plåtkärnor
Authors: Ebermark, Linda
Abstract: Generatorerna hos Ringhals kärnkraftverk, block 3 och 4, har fått problem med ökande vibrationer i plåtkärnan, orsakat av en avmattning i förspänningen. För att säkra generatorns livslängd fram till ett planerat byte inom ett par år, behöver vibrationshastigheten minskas. Tidigare insamlade driftparametrar har analyserats för att finna mönster och samband som påverkar vibrationerna, varefter slutsatserna har utvärderats vid en provkörning. En provkörning av G31 och G32 visar att vibrationshastigheten sänks något i vissa punkter då kylluftens temperatur sänks. Hos G41 och G42 påverkar den reaktiva lastens storlek vibrationshastigheten. Hög reaktiv effekt minskar vibrationshastigheten hos G41, i motsats till G42, där vibrationshastigheten ökar. En möjlighet är därför att låta G41 få ta en större reaktiv last för att avlasta G42. Vibrationshastigheten ligger på en hög nivå, främst hos G31. Fram till generatorbytet är det därför nödvändigt med täta inspektioner av plåtkärnans och isoleringens kondition. Vibrationshastighetens nivå bör dessutom kontrolleras ofta, då vibrationstillstånden hastigt kan förändras vid till exempel ett snabbstopp.
Keywords: Elkraftteknik;Electric power engineering
Issue Date: 2005
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö
Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/10929
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.