The use of value sream mapping in the air transport industry - a case study at Air France

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/111913
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: The use of value sream mapping in the air transport industry - a case study at Air France
Författare: Clément, Antonie
Vlody, Murel
Nyckelord: Industriell teknik och ekonomi;Industrial engineering and economy
Utgivningsdatum: 2009
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics
Serie/rapport nr.: Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden : E2009:096
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/111913
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!