Specificering och implementering av en ny modul till webapplikationen aiai.se

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/117178
Download file(s):
File Description SizeFormat 
117178.pdfFulltext801.85 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Specificering och implementering av en ny modul till webapplikationen aiai.se
Authors: Sipola, Christian
Abstract: The main goal of the module was to develop the web application Aiai further to address more users. In this case the task was to expand Aiai to be able to handle companies and not just private persons. The module satisfies the requirements that where set up. The module is now used actively by two big companies. The work with the module will continue after this master thesis is finished to fulfill the additional requests for functions made by the companies. //Sammanfattning// Det huvudsakliga målet med modulen var att vidareutveckla webapplikationen Aiai för att kunna rikta sig till fler användare. I detta fallet var det att utvidga Aiai till att klara´av att ha företag som registrerade, och inte bara privatpersoner. Modulen uppfyller de krav som ställs på den och den har börjat användas i skarpt läge av två stora företag. Arbetet med modulen kommer att fortsätta efter att detta examensarbeteavslutats för att uppfylla de ytterligare önskemål om funktioner som företagen har.
Keywords: Programvaruteknik;Software Engineering
Issue Date: 2009
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/117178
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.