A Performance Profiler for Aiding in Threading Legacy C/C++ Code

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/117260
Download file(s):
File Description SizeFormat 
117260.pdfFulltext3.03 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: A Performance Profiler for Aiding in Threading Legacy C/C++ Code
Authors: Kindahl, Christian
Abstract: There are software tools for aiding and automating the process multi-threading sequential programs that rely on complex static analysis. On large programs the analysis can be too heavy to be practically performed on the entire program. As a result a method is needed for effectively selecting which parts of a program to focus the analysis on. A suitable tool for this purpose is a performance profiler. This thesis aims at describing the design and implementation of a low-overhead performance profiler for aiding the analysis. It addresses the task with a requirement on operating system and processor architecture portability. The profiler uses a sample based strategy in combination with call stack analysis for collecting information on hot spots and hot paths. It allows profiling based on execution time as well as other metrics such as cache misses, specific arithmetic operations and more. Benchmarking the profiler with programs from the SPEC CPU2000 suite shows an overhead between 1% and 4% while still retaining a high degree of accuracy. --------------------------------------------------------------- //Sammanfattning// Det finns mjukvaruverktyg för att underlätta och automatisera parallellisering av sekventiella program som använder sig av komplex statisk analys. På stora program kan analysen bli för tung för att vara praktiskt genomförbar på hela programmet. På grund av detta behövs en metod för att välja ut vilka delar av programmet att fokusera analysen på. Ett lämpligt verktyg för detta är en prestandaprofilerare. Den här rapporten syftar till att beskriva designen och implementationen av en prestandaprofilerare vars syfte är att underlätta analysprocessen. Uppgiften attackeras med kravet att profileraren skall vara portabel över såväl operativsystem som processorarkitekturer. Profileraren använder sig av en samplingsbaserad strategi i kombination med analys av anropsstacken för att samla information om programmets beteende under körning. Profileraren tillåter profilering med avseende på exekveringstid och andra enheter som till exempel cache-missar, specifika aritmetiska operationer med mera. Prestandaevaluering av profileraren på program från SPEC CPU2000-sviten visar en overhead mellan 1% och 4% samtidigt som hög precision erhålls.
Keywords: Programvaruteknik;Software Engineering
Issue Date: 2009
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/117260
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.