Robust & Precise incremental parsing of Haskell

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/117337
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
117337.pdfFulltext534.87 kBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Robust & Precise incremental parsing of Haskell
Författare: Karlsson, Anders
Sammanfattning: By using an incremental parser library, this thesis will implement a parser for the functional programming language Haskell. The parser will be used in Yi, a text editor that allows precise editing modes using an abstract syntax tree provided by the incremental parser library. We will explain how to find errors in the code and how to mark them so that they can be visually marked to the user in Yi. The parser is intended to give feedback online, i.e. it will parse at each keystroke so that errors are marked as soon as they appear. Problems that have occured during the development and the solution to them will be described. ------------------------------------------------------------ //Sammanfattning// Med hjälp av ett inkrementell parserbibliotek, kommer vi i denna tes att implementera en parser för det funktionella programmeringsspråket Haskell. Parsern kommer att användas i Yi, en textredigerare som tillåter noggranna redigeringslägen med hjälp av ett abstrakt syntaxtråd, tillhandahållet av det inkrementella parserbiblioteket. Det kommer förklaras hur man hittar fel i koden och hur man markerar dessa så att de visuellt kan markeras för användaren i Yi. Parsern skall kunna ge respons "online", dvs. den skall ge respons vid varje knapptryckning så att fel är markerade så snart de uppenbarar sig. Problem som stötts på under utvecklingen och deras lösningar kommer beskrivas.
Nyckelord: Programvaruteknik;Software Engineering
Utgivningsdatum: 2009
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/117337
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!