Supporting a Transition from Manual to Automated Functional Testing

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/117372
Download file(s):
File Description SizeFormat 
117372.pdfFulltext2.97 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Supporting a Transition from Manual to Automated Functional Testing
Authors: Sternerson, Erik
Weber, Elin
Abstract: Functional testing is a very important part of the verification work done before releasing a technical product to market. The results of the functional tests can be used both to prove that the product fulfills the requirements, but also to ensure that errors that were discovered in an earlier version of the product have not reappeared. Functional testing can either be performed manually, automatically or as a mix of both. We present our experiences from our work on designing and implementing a system intended to support a transition from a mostly manual testing work-flow to a partly automated one, focusing on a smooth transition between the two states. The system developed is tailored suit both manual and automated testing on several products, configurations and test targets in parallel which differs heavily from a scenario where one product is tested in one configuration on one target. Our work consists of designing and implementing: A test scheduler capable of executing several tests in parallel on different targets, a web interface allowing users to search for suitable test targets, with support for both manual and automated testing, and a database storing information for the scheduler and the web interface. ------------------------------------------------------------ SAMMANFATTNING: Funktionell testning är en mycket viktig del av verifikationsarbetet som görs innan en produkt släpps på marknaden. Resultaten från den funktionella testningen kan användas både för att bevisa att produkten uppfyller kraven, men även för att försäkra sig om att brister som upptäckts i en tidigare version av produkten inte dykt upp igen. Funktionell testning kan antingen utföras manuellt, automatiskt eller som en mix av båda. Vi presenterar våra erfarenheter från vår del av arbetet med design och implementering av ett system med avsikt att stödja en övergång från ett mestadels manuellt testflöde till ett delvis automatiskt sådant, med fokus på en smidig övergång mellan de båda stadierna. Det utvecklade systemet är anpassat för att passa både manuell och automatisk testning på flera produkter, konfigurationer och testobjekt samtidigt, vilket skiljer sig stort från ett scenario där en produkt med en konfiguration testas på ett testobjekt. Vår del av arbetet består av att designa och implementera: En schemaläggare för test som kan exekvera flera test samtidigt på olika testobjekt, ett webbgränssnitt som ger användare möjligheten att söka för passande testobjekt, med stöd för både manuell och automatisk testning, samt en databas som håller information som används för schemaläggaren och webbgränssnittet.
Keywords: Programvaruteknik;Software Engineering
Issue Date: 2009
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för signaler och system
Chalmers University of Technology / Department of Signals and Systems
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/117372
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.