Interaktivt stöd vid introduktion av nyanställda

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/117378
Download file(s):
File Description SizeFormat 
117378.pdfFulltext1.68 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Interaktivt stöd vid introduktion av nyanställda
Authors: Kihl-Forsberg, Niklas
Abstract: Det är oftast upp till chefen att introducera en nyanställd i företaget och lotsa runt denne bland arbetsplatser och nya arbetskamrater. Det är den här processen som det här arbetet har behandlat, utvecklat och försökt underlätta. Dels för chefen och dels för den nyanställde. I undersökningen har en litteraturstudie, en teknisk analys, en iterativ prototyputveckling och en implementering av en prototyp ingått. I litteraturstudien har fokus legat på områdena webbdesign och applikationsdesign. Prototyputvecklingen har gått genom tre iterationer, från pappersprototyper till digitala bilder som använts som mall under implementeringen av den slutgiltiga applikationen. Applikationen har utvecklats i .NET och C# mot en SQL databas. Dessutom används JavaScript för ett par funktioner samt CSS för att underlätta designen. Resultatet är en fungerande prototyp där användaren kan logga in, utföra de uppgifter som har blivit tilldelade, svara på ett quiz och utvärdera processen. Huvuddelen av arbetet har legat på att ta fram ett så intuitivt gränssnitt som möjligt vilket har inneburit att andra viktiga delar i en komplett applikation har lämnats till framtida utveckling. Arbetet har också lämnat ett par rekommendationer till vad som bör utvecklas vidare om applikationen ska fungera till sin fulla rätt.
Keywords: Datalogi;Computer science
Issue Date: 2009
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/117378
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.