PPP - Ethernet gateway RS232 - RJ45 network adapter for an Echelon “Data Concentrator”

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/117460
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
117460.pdfFulltext1.42 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: PPP - Ethernet gateway RS232 - RJ45 network adapter for an Echelon “Data Concentrator”
Författare: Claeson, Johan
Sammanfattning: För närvarande läses elmätare av en gång per år, detta leder till att kunders elräkning baseras på ett schablonbaserat belopp. Enligt riksdagens proposition 2002/03:85 skall dock alla elkunder, senast fr.o.m. 1 juli 2009, faktureras efter faktisk elförbrukning varje månad. Detta har lett till en stor marknad för fjärravlästa elmätare som nu är ett måste för att kunna utföra den tätare avläsning som krävs. E.ON ES Sverige AB som är beställare av detta examensarbetet har specialiserat sig på att installera, underhålla och läsa av fjärravlästa elmätare åt nätägare. Det finns flera olika leverantörer för fjärravlästa mätare, en av dessa leverantörer är Echelon. Deras system baseras på att man läser av elmätare över elnätet till en, på fackspråk kallad, multipunkt. En multipunkt kan hantera och läsa av upp till 1024 elmätare över elnätet för att sedan vidarebefordra dessa värden via modem till ett centralt system för analys och fakturering. Hittills har denna Internet anslutning nästan uteslutande baserats på ett seriellt GPRS modem, men dessa modemen har inte alltid täckning och det kan också vara så att kunden inte vill betala för datatrafiken som modemen genererar. En nuvarande kund vill t.ex. att man ska leverera mätvärden över deras interna trådlösa WiMAX nät. Denna uppsats kommer att undersöka vilka olika lösningar det finns för att få en multipunkt att använda ett vanligt nätverksuttag (RJ-45). Nuvarande lösningar kommer att förkastas och ersättas med en ny bättre lösning. Rapportens resultat kan med fördel användas för att få olika produkter som tidigare använt sig av seriella modem att istället använda sig av nätverksuttag. ----------------------------------------------------------- ABSTRACT: In proposition 2002/03:85 the Swedish government stated that billing should be based on actual consumption and not estimated on previous power consumption. The transition time for this change was due July 2009. Hence all electric companies had to find a solution to automatically collect meter data before that date. For those of you who earlier have not been involved in the business areas of electricity and power there is something that has been known as AMR (Automatic Meter Reading), i.e. reading electric meter data automatically from a distance. E.ON ES Sverige AB, the company that have ordered this exam work, is specialized in this profession. They install, repair and automatically read electric meters data from various vendors. One vendor that provides the tools to create an entire AMR solution is Echelon. They use Power Line Communication (PLC) to collect values from the electric meters to the so-called Concentrator. The Concentrator is a gathering device that can fetch values from up to 1024 electric meters and then forward these values over a TCP/IP network (Internet) to a central station for billing and/or analyzing. Currently all Echelon Concentrators delivers it's values over an serial (COM port) GPRS modem or an ordinary PSTN modem, though this is not always sufficient since some locations do not have adequate signal strength and some customers do not want to pay for the traffic that is inferred by the modems. An example of this is a current customer that would like their meter values to be delivered via their global WiMAX network. This exam work, in the field of Computer Science, will investigate the possibilities to make the serial Data Concentrator communicate directly over Ethernet. The new solution will make it much easier and more efficient to use an ordinary broadband connection to deliver values to a central station. The results from this report can be analyzed and applied to other parts of industries which are often in need of similar solutions – e.g. converting a serial device to an Ethernet enabled device.
Nyckelord: Programvaruteknik;Software Engineering
Utgivningsdatum: 2009
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/117460
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!