Med vindens kraft

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/122240
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Med vindens kraft
Authors: Ahlstrand, Helena
Lingnert, Oskar
Nilsson, Henrik
Abstract: "Med vindens kraft" är en experimentstation på Göteborgs Vetenskapsfestival som är riktad till skolelever. Den består av två vindkraftverksmodeller som skoleleverna får tillverka egna rotorblad till och sedan studera hur väl de fungerar med hjälp av en stor fläkt. En av dessa modeller har konstruerats om och ett mät- och styrsystem utformas till de båda modellerna. Den modell som konstruerats har en likströmsgenerator och den modell som har använts tidigare år har en växelströmsgenerator. Mät- och styrsystemet byggdes så att spänning, ström, varvtal och vindhastighet kan studeras på en datorskärm. Systemet ger även möjlighet att styra vilka laster modellerna skall driva. Som länk mellan dessa och datorn användes en datainsamlingsenhet (DAQ) av modell USB-6009 från National Instruments. Signalerna från modellerna anpassades till datainsamlingsenheten i en mätlåda med tillhörande kretskort. Programmet Labview2009 användess för att skapa ett program för att behandla signalerna från datainsamlingsenheten samt för att skapa användargränsnittet till datorn på stationen. Slutsatsen är att eleverna som använde stationen framförallt var intresserad av varvtalet. Förslag ges för att öka elevernas intresse för stationens övriga funktioner, samt för att förbättra robustheten på den konstruerade modellen.
Keywords: Elkraftteknik;Electric power engineering
Issue Date: 2010
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö
Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/122240
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.