Optimal energihushållning i en fastighet

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/122538
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Optimal energihushållning i en fastighet
Authors: Andersson, Karin
Elebo, Joi
Jonsson, Sanna
Nordborg, Maria
Tegeltija, Ömer
Yasar, Ömer
Abstract: Detta projekt syftar till att ta fram underlag för att automatisera och optimera värmeförsörjningen i en befintlig bostadsrättsfastighet på Walleriusgatan i Göteborg med hjälp av flera väderparametrar, fastighetens specifikationer samt den inre verksamheten. Optimeringen består i att så lite energi som möjligt ska användas i uppvärmningen, utan att ge avkall på den önskade inomhustemperaturen. Regleringen styrs idag manuellt. Uppgiften består i att utveckla en modell som automatiskt styr framledningstemperaturen till radiatorsystemet. Indata till denna modell fås bland annat ifrån en väderstation som är uppmonterad på taket. Fastighetens värmeeffektbehov har tagits fram på två sätt, dels med teoretiska beräkningar och dels med simuleringsprogrammet Ecotect. Dessutom har olika väderparametrars påverkan studerats. Resultaten visar att utomhustemperaturen är den parameter som ger den enskilt största påverkan på effektbehovet, följt av solen och därefter vinden. Till sist har ett reglersystem utvecklats som kombinerar framkoppling med avseende på det yttre klimatet via en regulator och återkoppling av inomhustemperaturen via en PI-regulator. Reglersystemet ligger till grund för den framtida realiseringen av fastighetens automatiska styrsystem som ska reglera den tillförda effekten i realtid utifrån väderstationens mätningar. Resultatet av detta arbete kan innebära att energi sparas om det implementeras i fler fastigheter eftersom det gör att övertemperaturer, som förbrukar onödig energi, kan undvikas. Den viktigaste avgränsning som gjorts är att styrningen när det finns ett kylbehov inte har studerats.
Keywords: Övrig teknisk fysik;Other engineering physics
Issue Date: 2010
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknisk fysik
Chalmers University of Technology / Department of Applied Physics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/122538
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.