Analytical Modelling of Aggregate Stiffness Parameters for Helically Bundled Cables

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/123095
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Bibliografiska detaljer
FältVärde
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Analytical Modelling of Aggregate Stiffness Parameters for Helically Bundled Cables
Författare: Hahn, Kristoffer
Nyckelord: Matematisk statistik;Mathematical statistics
Utgivningsdatum: 2010
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för matematiska vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mathematical Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/123095
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!