Ekonomisk optimering av värmepumpsanläggningar, med avseende på medeltemperaturdifferenser i förångare och kondensor.

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/123156
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Ekonomisk optimering av värmepumpsanläggningar, med avseende på medeltemperaturdifferenser i förångare och kondensor.
Authors: Kronström, Urban
Keywords: Kemiska processer;Chemical Process Engineering
Issue Date: 1982
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för värmeteknik och maskinlära
Chalmers University of Technology / Department of Heat and Power Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/123156
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.