Utredning av teknisk- och ekonomisk förutsättning för att generera mottryckskraft vid BP Raffinaderi i Göteborg.

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/123195
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Utredning av teknisk- och ekonomisk förutsättning för att generera mottryckskraft vid BP Raffinaderi i Göteborg.
Författare: Nyström, Gunnar
Nyckelord: Kemiska processer;Chemical Process Engineering
Utgivningsdatum: 1977
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för värmeteknik och maskinlära
Chalmers University of Technology / Department of Heat and Power Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/123195
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!