Studium av pulvertransporten genom en ny typ av värmeväxlare för pulverformigt material

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/123236
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Studium av pulvertransporten genom en ny typ av värmeväxlare för pulverformigt material
Authors: Berntsson, Thore
Smedstad, Karl
Keywords: Kemiska processer;Chemical Process Engineering
Issue Date: 1971
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för värmeteknik och maskinlära
Chalmers University of Technology / Department of Heat and Power Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/123236
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.