Attaining important ERP upgrade factors: A case study of an offshore company

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/123437
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
123437.pdfFulltext920.82 kBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Attaining important ERP upgrade factors: A case study of an offshore company
Författare: Martinsen, Håvard
Sammanfattning: The research examines the underlying reasons for a specific ERP upgrade project. Next, it examines the factors that facilitated the project’s success. A case study design was adopted to investigate the ERP upgrade project. Qualitative data collected through seven interviews were coded and analyzed. The findings indicate that the five themes; project management, communication, user involvement, external and internal support are correlated with the project’s success. Furthermore, it proposes that there are several different critical success factors in each project phase. The companies in this study wanted to remain anonymous in order to protect its business interests. The company that conducted the ERP upgrade project has been designated Company X. The company that provided the ERP system has been designated the ERP vendor.
Nyckelord: Industriell organisation, administration och ekonomi;Industrial organisation, administration and economics
Utgivningsdatum: 2010
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/123437
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!