On existence and uniqueness of non linear p-Laplace type PDEs with lower order terms

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/126813
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: On existence and uniqueness of non linear p-Laplace type PDEs with lower order terms
Författare: Tamasoiu, Simona Oana
Nyckelord: Annan matematik;Other Mathematics
Utgivningsdatum: 2010
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för matematiska vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mathematical Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/126813
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!