Real-time Indirect Illumination - Image Space Light Lattice Photon Mapping with Spherical Harmonics

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/129012
Download file(s):
File Description SizeFormat 
129012.pdfFulltext7.81 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Real-time Indirect Illumination - Image Space Light Lattice Photon Mapping with Spherical Harmonics
Authors: Norén, Fredrik
Sjölin, Patrik
Abstract: Rendering accurate indirect illumination is a hard problem that recently have seen algorithms closing in on real-time performance. We present an algorithm that takes inspiration from two recently developed techniques on the subject. The algorithm provides both low-frequency indirect illumination and caustic effects with render times comparable to state of the art techniques in the area. The downsides are mainly discretization problems in the final rendering and the high dependancy on the CPU. Rendering av högkvalitativ indirekt ljussättning är ett svårt problem inom datorgrafik där det nyligen presenterats algoritmer som närmar sig exakta resultat i realtid. Vi presenterar en algoritm som är influerad av två nya algoritmer som behandlar detta problem. Algoritmen stödjer både lågfrekvent indirekt ljussättning och kaustik-effekter och är jämförbar i hastighet med det allra senaste inom området. De största nackdelarna med algoritmen är diskreteringsproblem i slutrenderingen och att den är CPU-beroende.
Keywords: Datorteknik;Computer Engineering
Issue Date: 2010
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/129012
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.