Implementation of motion capture support in smartphones

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/129442
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
129442.pdfFulltext3.27 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Implementation of motion capture support in smartphones
Författare: Martinsson, Johannes
Trost, Reimund
Sammanfattning: This thesis investigates the feasibility of developing cross-platform smart phone applications that utilize the Qualisys motion capture system. An Application Programming Interface that implements an in-house communication protocol is created for use on smart phones and other portable devices. Furthermore, two iPhone applications that utilizes the API are implemented - a viewfinder and a goniometer. Denna rapport utreder möjligheterna att utveckla plattformsoberoende applikationer för smarta telefoner som utnyttjar Qualisys system för motion capture. Fokus är dock inriktat på utveckling för iPhone. Ett bibliotek för realtidskommunikation med Qualisys Track Manager beskrivs även. Slutligen presenteras två iPhone-applikationer som använder biblioteket - en sökare och en goniometer.
Nyckelord: Datorteknik;Computer Engineering
Utgivningsdatum: 2010
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/129442
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!