Fast GPU-based Collision Detection

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/131927
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
131927.pdfFulltext754.95 kBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Fast GPU-based Collision Detection
Författare: Loi, Lin
Sammanfattning: In this thesis, fast collision detection algorithms on the Graphics Processing Unit (GPU) and CPU are implemented and performance is evaluated. Many collision detection algorithms are surveyed and discussed and choices of algorithms chosen are motivated. In this thesis, fast large scale pruning of tens of thousands of potential collisions are made in interactive frame rates. Also exact collision detection algorithms are implemented to find intersection and distance between pair of objects. I detta examensarbete implementeras snabba kollisionsdetekterings-algoritmer för både grafik processor enheten (GPU) och CPU, för att sedan evaluera prestandan. Många kollisionsdetekterings-algoritmer undersöktes och diskuterades och val av algoritmer är motiverade. I detta examensarbete utförs storskalig gallring av tio-tusentals potentiella kollisioner i interaktiva bildfrekvenser. Dessutom implementeras exakt kollisionsdetektering för att hitta skärning och avstånd mellan par av objekt.
Nyckelord: Datorteknik;Computer Engineering
Utgivningsdatum: 2010
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/131927
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!