Pulse pressure variation estimation to predict fluid responsiveness

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/137370
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
137370.pdfFulltext1.37 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Pulse pressure variation estimation to predict fluid responsiveness
Författare: Tayari, Nassim
Nyckelord: Informations- och kommunikationsteknik;Elektroteknik och elektronik;Information & Communication Technology;Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Utgivningsdatum: 2011
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för signaler och system
Chalmers University of Technology / Department of Signals and Systems
Serie/rapport nr.: Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola : EX090/2010
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/137370
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!