Benchmark Analysis Tool for Real Estate Operating Costs and Incomes

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/137379
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Benchmark Analysis Tool for Real Estate Operating Costs and Incomes
Författare: DAHLÉN, STAFFAN
ELVINSSON, ANDERS
Nyckelord: Building Futures;Samhällsbyggnadsteknik;Building Futures;Civil Engineering
Utgivningsdatum: 2010
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Serie/rapport nr.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : 2010:23
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/137379
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!