Design of monitoring system for TIA patients using microwave technology

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/139012
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Bibliografiska detaljer
FältVärde
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Design of monitoring system for TIA patients using microwave technology
Författare: Alam, Md. Rafiqul
Chowdhury, Ahsan Ahmed
Nyckelord: Informations- och kommunikationsteknik;Elektroteknik och elektronik;Information & Communication Technology;Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Utgivningsdatum: 2011
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för signaler och system
Chalmers University of Technology / Department of Signals and Systems
Serie/rapport nr.: Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola : EX007/2011
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/139012
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!