Synthesis of Antiviral Molecules Targeting the Respiratory Syncytial Virus (RSV)

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/142422
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Synthesis of Antiviral Molecules Targeting the Respiratory Syncytial Virus (RSV)
Författare: Peddeti Nirup, Kumar
Nyckelord: Organisk kemi;Organic Chemistry
Utgivningsdatum: 2011
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi- och bioteknik
Chalmers University of Technology / Department of Chemical and Biological Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/142422
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!