Biofabrication of a novel bacterial cellulose graft with integrin-binding RGD peptides, for recruitment of endothelial progenitor cells

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/142675
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Biofabrication of a novel bacterial cellulose graft with integrin-binding RGD peptides, for recruitment of endothelial progenitor cells
Författare: Hagsten, Carin
Nyckelord: Kemi;Chemical Sciences
Utgivningsdatum: 2011
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi- och bioteknik
Chalmers University of Technology / Department of Chemical and Biological Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/142675
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!