The Effect of Bacterial Cellulose Material and Biosynthesis process on the Immune response - Study of the Complement Activation

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/142729
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Bibliografiska detaljer
FältVärde
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: The Effect of Bacterial Cellulose Material and Biosynthesis process on the Immune response - Study of the Complement Activation
Författare: Edvinsson, Petra
Nyckelord: Kemi;Chemical Sciences
Utgivningsdatum: 2010
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi- och bioteknik
Chalmers University of Technology / Department of Chemical and Biological Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/142729
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!