Analysis of small dimension piping exposed to dynamic loadings at a nuclear power plant

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/142958
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Analysis of small dimension piping exposed to dynamic loadings at a nuclear power plant
Författare: Ceric, Amer
Kurtovic, Kenan
Nyckelord: Teknisk mekanik;Applied Mechanics
Utgivningsdatum: 2011
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för tillämpad mekanik
Chalmers University of Technology / Department of Applied Mechanics
Serie/rapport nr.: Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/142958
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!