Enviromental factors effect on morphology and cellulose production by wild type and transfected Gluconacetobacter xylinus

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/143139
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Enviromental factors effect on morphology and cellulose production by wild type and transfected Gluconacetobacter xylinus
Författare: Höglund, Kim
Nyckelord: Kemi;Chemical Sciences
Utgivningsdatum: 2011
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi- och bioteknik
Chalmers University of Technology / Department of Chemical and Biological Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/143139
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!