Web Operating System for Modern Smartphones

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/143816
Download file(s):
File Description SizeFormat 
143816.pdfFulltext3.01 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Web Operating System for Modern Smartphones
Authors: Sten, Henrik
Tiger, Gustav
Abstract: The immediate purpose of this thesis work is to further develop the possibility of building a mobile web operating system for smartphones by investigating key areas of modern smartphones operating systems and, if necessary, develop new Application programming interfaces (APIs) for accessing phone resources from a web environment. This report is mainly focused on enabling different kinds of phone calls, messaging services, settings and device information, multitasking, and synchronizing phone book data and other virtual resources. To this end, the existing functionalities on modern smartphone platforms, as well as the current web standards, were studied. Then, whether or not the functionality could be fully or partly covered by the web standards and how certain functionality could be implemented in a web operating system environment, were examined. As a result, key development guidelines as well as additional or extensions of existing APIs were developed. Det direkta syftet med detta examensarbete är att vidareutveckla möjligheten att bygga ett webboperativsystem för smartphones genom att undersöka nyckelområden i operativsystem för smartphones och om nödvändigt utveckla nya API:er för åtkomst till telefonresurser från en webbmiljö. I den här avhandlingen ligger fokus främst på att möjliggöra olika typer av röstsamtal, skicka och ta emot meddelanden, ändra systeminställningar, tillhandahålla systeminformation samt synkronisera kontaktuppgifter och andra virtuella resurser. För att åstadkomma detta studerades de befintliga funktionerna i operativsystem för smartphones samt nuvarande webbstandarder. Sedan undersöktes huruvida funktionerna helt eller delvis kan omfattas av webbstandarder samt hur viss funktionalitet kan implementeras i en webboperativsystemsmiljö. Resultatet blev riktlinjer för utveckling samt nya, eller utvidgningar av befintliga, API:er för smartphones.
Keywords: Datorteknik;Computer Engineering
Issue Date: 2011
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/143816
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.