Appraising and capturing value of IT investments

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/147176
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Appraising and capturing value of IT investments
Författare: Båth, Mikael
Rublevskaia, Ekataerina
Nyckelord: Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Industriell organisation, administration och ekonomi;Innovation & Entrepreneurship;Industrial organisation, administration and economics
Utgivningsdatum: 2011
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics
Serie/rapport nr.: Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden : E 2011:055
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/147176
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!