Nanostructured interfaces in thin hybrid and flexible solar cells

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/147499
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Nanostructured interfaces in thin hybrid and flexible solar cells
Författare: Boulanger, Nicolas
Nyckelord: Energi;Nanovetenskap och nanoteknik;Kemisk fysik;Energy;Nanoscience & Nanotechnology;Chemical physics
Utgivningsdatum: 2011
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknisk fysik
Chalmers University of Technology / Department of Applied Physics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/147499
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!