Analys av nettovärmebehov i ett nyproducerat flerbostadshus - Effekter solinstrålning, internvärme, orientering, förbättring av klimatskal samt värmeåtervinning

Examensarbete på grundnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/148594
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete på grundnivå
Titel: Analys av nettovärmebehov i ett nyproducerat flerbostadshus - Effekter solinstrålning, internvärme, orientering, förbättring av klimatskal samt värmeåtervinning
Författare: Lindqvist, Jenny
Nyckelord: Building Futures;Samhällsbyggnadsteknik;Building Futures;Civil Engineering
Utgivningsdatum: 2006
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Serie/rapport nr.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : 2006:97
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/148594
Samling:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!