Ecological hazard identification of the minesto 'deep green commercial' tidal stream turbine

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/154980
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
154980.pdfFulltext14.69 MBAdobe PDFThumbnail
Visa
Bibliografiska detaljer
FältVärde
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Ecological hazard identification of the minesto 'deep green commercial' tidal stream turbine
Författare: O'Driscoll, Brendan
Nyckelord: Energi;Hållbar utveckling;Building Futures;Miljöteknik;Energy;Sustainable Development;Building Futures;Environmental engineering
Utgivningsdatum: 2012
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö
Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
Serie/rapport nr.: Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/154980
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!