Selektiv presentation av komplexa alarmflöden

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/155378
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Selektiv presentation av komplexa alarmflöden
Authors: Wikström, Marcus
Abstract: Acobiaflux har ett alarmhanteringssystem som erbjuder ett brett utbud av funktionalitet som används av flera stora företag. Men det finns fortfarande flera utmaningar för alarmsystem som skulle kunna förbättras. Ett av dem är när systemet blir överbelastat av antalet samtidigt inkommande alarm. Det är detta problem som denna uppsats ger ett lösningsförslag på. Arbetsgången delades in i olika faser: litteraturundersökning och inläsning på domänalarmsystem, framtagning av kravspecifikation och användargränssnitt. Slutligen genomgång av befintlig kodbas samt implementering av ett lösningförslag på problemet. Detta resulterade i en fungerande prototyp och i ett lyckat införande i det befintliga systemet. Men även diskussioner om problem som uppstod under arbetets gång har dokumenterats.
Keywords: Information Technology;Informations- och kommunikationsteknik;Informationsteknik;Information & Communication Technology
Issue Date: 2011
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/155378
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.