Selektiv presentation av komplexa alarmflöden

Examensarbete på grundnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/155378
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete på grundnivå
Titel: Selektiv presentation av komplexa alarmflöden
Författare: Wikström, Marcus
Sammanfattning: Acobiaflux har ett alarmhanteringssystem som erbjuder ett brett utbud av funktionalitet som används av flera stora företag. Men det finns fortfarande flera utmaningar för alarmsystem som skulle kunna förbättras. Ett av dem är när systemet blir överbelastat av antalet samtidigt inkommande alarm. Det är detta problem som denna uppsats ger ett lösningsförslag på. Arbetsgången delades in i olika faser: litteraturundersökning och inläsning på domänalarmsystem, framtagning av kravspecifikation och användargränssnitt. Slutligen genomgång av befintlig kodbas samt implementering av ett lösningförslag på problemet. Detta resulterade i en fungerande prototyp och i ett lyckat införande i det befintliga systemet. Men även diskussioner om problem som uppstod under arbetets gång har dokumenterats.
Nyckelord: Information Technology;Informations- och kommunikationsteknik;Informationsteknik;Information & Communication Technology
Utgivningsdatum: 2011
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/155378
Samling:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!