Management-­‐system för medelstora IP‐nätverk

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/155638
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Management-­‐system för medelstora IP‐nätverk
Authors: Andersson, Björn
Nilsson, Elin
Abstract: Idag är tillgång till Internet och lokala nätverk av stor vikt för både företag och privatpersoner. I takt med att komplexiteten i dagens IT-­‐miljöer växer ökar även behovet av ett väl fungerande management-­‐system för att säkra driften. Målet med detta projekt är att ta fram en lösning för övervakning och konfiguration av ett medelstort IP-­‐ nätverk. Med SNMPv3 i grunden har vi med hjälp av verktygen PRTG Network Monitor, SnmpB och Net-­‐SNMP konstruerat ett komplett paket för nätverksadministrering. Resultatet är ett överskådligt och lättanvänt system med goda möjligheter för framtida expansioner. Vårt system innefattar alla de delar vi från början hade för avseende att implementera.
Keywords: Telekommunikation;Informations- och kommunikationsteknik;Telecommunications;Information & Communication Technology
Issue Date: 2011
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/155638
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.