Management-­‐system för medelstora IP‐nätverk

Examensarbete på grundnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/155638
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete på grundnivå
Titel: Management-­‐system för medelstora IP‐nätverk
Författare: Andersson, Björn
Nilsson, Elin
Sammanfattning: Idag är tillgång till Internet och lokala nätverk av stor vikt för både företag och privatpersoner. I takt med att komplexiteten i dagens IT-­‐miljöer växer ökar även behovet av ett väl fungerande management-­‐system för att säkra driften. Målet med detta projekt är att ta fram en lösning för övervakning och konfiguration av ett medelstort IP-­‐ nätverk. Med SNMPv3 i grunden har vi med hjälp av verktygen PRTG Network Monitor, SnmpB och Net-­‐SNMP konstruerat ett komplett paket för nätverksadministrering. Resultatet är ett överskådligt och lättanvänt system med goda möjligheter för framtida expansioner. Vårt system innefattar alla de delar vi från början hade för avseende att implementera.
Nyckelord: Telekommunikation;Informations- och kommunikationsteknik;Telecommunications;Information & Communication Technology
Utgivningsdatum: 2011
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/155638
Samling:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!