En marknadsplats för mobila plattformar

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/155703
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: En marknadsplats för mobila plattformar
Authors: Peci, Feriz
Rhodin, Jonatan
Abstract: Både mobila plattformar och digitala marknadsplatser är idag växande branscher med ständigt fler användare. Den här rapporten ämnar kombinera dessa två områden i en applikation anpassad för Android. Applikationen bygger på de funktioner som vanligtvis kännetecknar en digital marknadsplats och några nya funktioner som den mobila plattformen erbjuder. Den tekniska utformningen beskrivs i detalj och alla för applikationen nödvändiga funktionaliteter är uppdelade i moduler. Uppbyggnaden av applikationen delats upp i fyra steg, från en simpel handelsplats för ett enskilt företag till en fullfjädrad marknadsplats med ett potentiellt stort antal säljare och köpare där även den fysiska positionen av varorna kan spela en viktig roll. Varje steg eller fas i uppbyggnaden är i sig en självständig applikation, med tillräcklig funktionalitet för att användas i ett enskilt sammanhang. Den slutliga produkten är en generaliserad lösning som uppfyller alla de nödvändiga kraven som en digital marknadsplats har. Dessutom tillför den nya funktioner anpassade till en mobil plattform.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Övrig informationsteknik;Information & Communication Technology;Other information technology
Issue Date: 2011
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/155703
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.