Utvärdering av TCP/IP-kommunikation

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/155904
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Utvärdering av TCP/IP-kommunikation
Authors: Huynh, Dieu Hon
Abstract: Detta projekt är utfört på Chalmers Tekniska Högskola. Syftet med detta arbete var att utvärdera om TCP/IP kommunikation i kombination med realtidsoperativsystem FreeRTOS genom en mikroprocessor ur Microchips PIC18-serie var möjlig. För att ta reda på detta användes en testrigg med en elmotor och tre pneumatiska cylindrar. Det skulle vara möjligt att varvtalsreglera likströmsmotor via en webbsida. De tre pneumatiska cylindrarna skulle styras parallellt där svarstiden inte skulle vara märkbar. Resultatet av projektet var att det gick att fjärrstyra motorn från en webbsida men också att det gick att styra cylindrarna parallellt med en svarstid som inte var märkbar. Dessvärre kunde inte projektets realtidsoperativsystemsdel fullbordats då det fanns kompabilitetsproblem med den valda processorn.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Datorteknik;Information & Communication Technology;Computer Engineering
Issue Date: 2011
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/155904
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.