Ilait Virtualiserad blocklagring

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/155905
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Ilait Virtualiserad blocklagring
Authors: Hansson, Fredrik
Gustafsson, Andreas
Grüner, Mikael
Abstract: När fler och fler hårddiskar kopplas samman, både serverhallar och datacenter, för att bilda virtuella lagringsenheter krävs nya mjukvarulösningar. Detta för att kontrollera de här virtuella enheterna och deras önskade funktionalitet när det kommer till redundans, säkerhet och feltolerans.Rapporten behandlar en möjlig mjukvarulösning för att styra sådana virtuella enheter.De här virtuella enheterna är högst anpassningsbara då det kommer till lagringsutrymme och kan variera i prestanda från SATA ända upp till SSD när det kommer till läs- och skrivning av data. Mjukvaran är kodad i Google Go och nyttjar en databas med öppen källkod vid namn MongoDB (Humongous Database).Mjukvaran gör det möjligt att dela upp större datafiler till mindre, fyra MegaByte stora s.k. extents vilket underlättar funktionalitet så som datadeduplicering och s.k. snapshots.Systemarkitekturen ämnar även motverka problem som följer med virtuella enheter genom att eliminera s.k. single point of failure, d.v.s. delar av systemet som stänger ned systemet då de själva stängs av.Rapporten lägger stor fokus på databashanteringen och lagringen av data och mindre då det kommer till överföringen av data inom systemet.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Datorteknik;Information & Communication Technology;Computer Engineering
Issue Date: 2011
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/155905
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.