SIPit SIP IP-Telefoni med brandväggstraversering

Examensarbete på grundnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/155915
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete på grundnivå
Titel: SIPit SIP IP-Telefoni med brandväggstraversering
Författare: LUNDGREN, DANIEL
BRYTH, RASMUS
Sammanfattning: Ett grundproblem för IP-telefoni är att brandväggar ej har några standardportar öppna för dess trafik. Lösningen är att utnyttja en vanligt förekommande tjänsts port. Närmare bestämt webbtrafik som nyttjar port 80 och transportprotokollet TCP. Detta examensarbete har undersökt möjligheterna att med en egenutvecklad IP-telefonilösning SIPit, traversera brandväggar. Då en viss typ av brandväggar förhindrar kommunikation med UDP, men tillåter initiering av en TCP-anslutning inifrån ett nätverk utnyttjar SIPit detta. Den praktiska delen av SIPit går ut på att använda en proxy för tunnling av IP-telefonins TCP-trafik. Det faktum att man tunnlar trafik genom en brandvägg öppnar upp för nya säkerhetsbrister som har behandlats separat i form av en topologi med proxytvång. Arbetet har resulterat i en applikation som bevisat att tunnling av IP-telefoni är möjligt med TCP. Vidare har det bevisats att TCP är ett alternativ för IP-telefoni och har möjlighet att bringa god kvalitet på ett samtal. Syftet är uppnått, men för att uppfylla den funktionalitet som specificerats genom arbetet krävs vidare utveckling.
Nyckelord: Informations- och kommunikationsteknik;Datorteknik;Telekommunikation;Information & Communication Technology;Computer Engineering;Telecommunications
Utgivningsdatum: 2011
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/155915
Samling:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!