SIP IP-telefoni – En lättvikts VoIP klient som använder SIP

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/155918
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: SIP IP-telefoni – En lättvikts VoIP klient som använder SIP
Authors: ANGHOLT, JONAS
MILDING, CHRISTOFFER
Abstract: Detta examensarbete undersöker möjligheterna att skapa en liten avskalad VoIP-applikation som skall göra det möjligt för två användare att kommunicera med varandra gratis bara de har tillgång till Internet. Målet är att applikationen skall vara en del av en helhetslösning som skall passa företag och eventuellt skall den portas till en mobil plattform. Frågeställningar som rapporten fokuserat på är bland annat: Vilka SIP meddelanden behövs för grundläggande funktionalitet hos en VoIPapplikation? Hur ser kopplingen mellan två klienter ut? Då kravspecifikationen inte var fullständig vid arbetets början har vi arbetat i en iterativ process, lagt till funktionalitet sedan testat innan nästa iteration påbörjats. Denna applikation har utvecklats i ett nära samarbete med ett annat examensarbete där fokus ligger på att traversera brandväggar. Arbetet har utförts genom studier av liknande lösningar och artiklar, trialand- error programmering. Resultatet vi kom fram till är en applikation som kan traversera brandväggar, om än med en icke tillfredsställande ljudkvalitet och fördröjning på ljudet. Även en prototyp för mobiltelefoner utvecklades.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Datorteknik;Telekommunikation;Information & Communication Technology;Computer Engineering;Telecommunications
Issue Date: 2011
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/155918
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.