Säkerhet I trådlösa nätverk

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/156031
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Säkerhet I trådlösa nätverk
Authors: CHERRO, ARIJ
Abstract: Användandet av trådlösa nätverk har ökat kraftigt de senaste åren och har blivit en självklarhet för både företag och privatpersoner. Detta på grund av att fördelarna är många. Man får tillgång till det lokala nätverket eller Internet utan att behöva ansluta några kablar. Det har gjort att många företag och privatpersoner föredrar att koppla upp sig trådlöst då det är mer kostsamt med kabeldragning. Detta trots de olika säkerhetsrisker som finns. Denna rapport belyser de olika säkerhetshoten och säkerhetslösningar som finns i dagens läge. För att undersöka vilka säkerhetsrisker och lösningar som finns genomfördes först en litteraturstudie. Därefter gjordes ett praktiskt försök för att knäcka WEP och WPA-PSK. Baserat på den litteraturstudie som gjordes och det praktiska försöket med att knäcka krypteringen i de olika protokollen, har det bekräftats att det är enkelt att knäcka WEP-krypteringsnyckeln, medan WPA-PSK kan knäckas beroende på hur starkt lösenordet är. Slutsatsen är att WEP inte bör användas som säkerhetsmetod eftersom den är bristfällig. Det som bör användas är WPA2 då det i dagens läge anses som den säkraste krypteringsmetoden.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Datorteknik;Telekommunikation;Information & Communication Technology;Computer Engineering;Telecommunications
Issue Date: 2010
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/156031
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.