Verktyg för utvärdering av energieffektiviseringar, baserat på effektsignaturanalyser

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/156037
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Verktyg för utvärdering av energieffektiviseringar, baserat på effektsignaturanalyser
Authors: Lindquist, Peter
Abstract: Avdelning Energitjänster på Göteborg Energi AB eftersöker ett verktyg för att, effektivare än idag kunna utvärdera de energieffektiviseringar som görs i deras energitjänstavtal. Effektiviseringsåtgärderna kan vara systeminvesteringar i form av styrutrustning, eller driftåtgärder i befintliga styrutrustningar m.m. Syftet är att använda en ny energiutvärderingsmetod som ska ge ett alternativ till dagens metoder. Utvärderingsmetoden integreras i ett IT-verktyg och kan nås via webbgränssnitt. Resultatet är en modul i ett IT-verktyg som kan användas till att utvärdera energieffektiviseringar på valfri längd av period, även referensperiod kan väljas fritt. Utvärdering kan göras inom en vecka, med hänsyn tagen till medelutetemperaturer. Modulen kan även estimera en energimängd, då felaktig mätning har konstaterats på en fjärrvärmemätare. Verktyget kan modifieras för att läsa av andra databaser och andra medier än FV, men idag kan det bara användas mot Göteborg Energis databaser. Utvärdering lämpar sig bäst på bostadshus men även lokaler och industrier som har sin energi kopplad till utetemperatur kan göras i verktyget. Utvärdering görs mot utfallen energimängd, ekonomiska värden kan sedan beräknas manuellt eller i annat program utifrån energimängd och beräknad effekt.
Keywords: Hållbar utveckling;Informations- och kommunikationsteknik;Programvaruteknik;Sustainable Development;Information & Communication Technology;Software Engineering
Issue Date: 2010
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/156037
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.